XIMENERES METÀL.LIQUES

sense necessitat de revestiment, amb dissenys simples i molt efectives.